Krymské pyramidy

Roku 2001 vědci ze sevastopolského vědeckovýzkumného centra učinili senzační objev: na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu k Forosu, bylo nalezeno v první fázi 7 podzemních pyramid, jejichž stáří je vyšší než egyptských. Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40 km od severozápadu k jihovýchodu. První pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu, třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta, která byla nalezena jako první, se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další dvě.
Krymské pyramidy se nacházejí v hloubce 5 – 10 metrů pod zemí, pod vrstvou sedimentárních hornin, štěrku a bahna.
Po původně objevených sedmi pyramidách se jejich počet začal rychle navyšovat.
V tomto okamžiku jich známe 48.
28 z nich tvoří ohromný kosočtverec, v jehož centru, v obci Krásnyj Mak, je centrální 56ti-metrová pyramida! Dalších sedm pyramid tvoří vnitřní kosočtverec v oblasti Jalty, také s ústřední pyramidou.
Sevastopolské pyramidy jsou vysoké 45 – 52 m a jejich vrcholy jsou téměř na úrovni terénu. Mají tvar pravidelného jehlanu, hrany jsou ostré se špičatými výstupky na okrajích.
Poměr výšky a délky základny první zkoumané pyramidy splňuje proporce „zlatého řezu“ tzv. posvátné geometrie, stejně jako všechny dnes známé pyramidy.

Schéma pyramidy č.3 se sfingou, nacházející se nedaleko Sevastopolu.
Zlatý řez: výška : délka = 1 : 1,6

Funkce pyramid i Míst Síly Země jsou identické. Pyramidy se ale jeví výkonnějšími.
Krym je tudíž jakousi „mikrozemí“ a má analogii ke všem Místům Síly Země. Zároveň je tu jediný mimogalaktický portál na světě, který zároveň zajišťuje Krymu ochranu.
Propojení s Kosmem bylo zasypáním pyramid narušeno, horizontální vodivost se stala svérázným zesilovačem nízkofrekvenční energie. Pyramidy Země se tak změnily z prostředku harmonizace aury a psychosféry planety na mohutný zesilovač disharmonie lidstva.

Pyramidy v obci Krasnyj Mak

V roce 2002 objevitel pyramid Vitalij Goch oslovil skupinu jasnovidců s žádostí o pomoc při zkoumání pyramid na Krymu.
Výsledkem práce provedené skupinou Altair bylo znovunastolení vertikality krymských pyramid, což je normální energetická výměna Země – Kosmos.
Skupina prováděla práce na harmonizaci aury i psychosféry Země a neutralizaci nízkofrekvenčních mentálních vyzařování v zónách regionálních konfliktů. Provedla vybití tektonického a prostorového napětí kvůli předcházení zemětřesení a přírodních katastrof na celé Zemi, neutralizaci radiologického nebezpečí cestou zmrazení vlivu záření nebezpečných radiačních objektů a opravila duchovně-energetické vlivy na objekty v celém slunečním systému.

Převzato od Vlabi z blogu Myšlenky o … (zkráceno)

Černé moře a pyramidy na Krymu – provází jejich objevitel Vitalij Goch Ph.D.
Funkce pyramid, obousměrné signály do vesmíru, spojení s hvězdami, mýty a fakta, archeologie a vědecké poznatky.

Uvnitř pyramid se prý nachází rozsáhlé výukové programy, které zde zanechali představitelé vyšších forem civilizací. Například v jedné z krymských pyramid byl detekován program, který by měl stimulovat rozvoj energie vědomí na planisféře naší planety na dalších 2,16 tisíců let. Již samo o sobě toto zjištění je fascinující. Zjistilo se také, že krymské pyramidy se podílí na stabilizačním faktoru energetické bilance Země s přímým dopadem na stav kontinentálních desek naší planety. Pyramidy kontrolují energetickou fůzi, ke které dochází mezi vnějším energetickým prostředím kosmu a zemských jádrem. Tento proces je koordinován prostřednictvím spektra velmi subtilních forem energie.
Pyramidové systémy budou plně funkční, až vědomí lidstva bude moci přijmout toto vědění. Díky speciálnímu emitujícímu energetickému poli nebyl Krym zničen i přes aktivitu mnoha katastrof. Více na omforum.cz

Alternativní historie Černomoří
Teorie Černomořské potopy