Formování Černého moře

Černé moře bylo původně jezerem ležícím v obrovské kotlině. Podle vědců se po skončení poslední doby ledové asi před 8 tis. lety se díky tání ledovců zásadně zvedla hladina Středozemního moře a voda si postupně našla cestu i přes Bosporskou šíji, na jejíž severní hraně se díky tomu dočasně objevil největší vodopád na planetě.

Hladina Černého moře se pak postupně zvedla o úctyhodných 120 – 140 m!
Otázkou bylo, jak dlouho zaplavování pobřežní pevniny trvalo. Podle prvotní teorie z r. 1996 to bylo pouhých okolo 300 dní.
V roce 2004 ale švýcarský oceánograf pomocí počítačového modelu určil dobu zaplavování pobřeží na 33 let (asi před 8230-8350 lety), což zřejmě umožnilo postupné přesídlení obyvatel hlouběji do vnitrozemí.

Plocha Černého moře se zvětšila o 73.000 – 155.000 km2 a o domov údajně připravila okolo 145.000 lidí.

start videa nastaven na začátek tématu (rusky)

V hloubce 100-120 m pod hladinou byly nalezeny delty řek, kořeny stromů, stejně tak, jako stopy stavební činnosti člověka. To objasňuje i existenci několika záhadných podvodních pyramid u pobřeží Krymu.

Alternativní historie Černomoří